Scheiden

Bij een scheiding is het belangrijk de tijd te nemen om de nieuwe werkelijkheid tot je door te laten dringen. En te overwegen hoe je die vorm wilt geven.

Het lukt niet meer… de ellende, de onbalans heeft te lang geduurd en de weg terug is niet gevonden. Hoe hartverscheurend ook, soms kan een scheiding de beste oplossing zijn.

Intentie

De intentie waarmee afscheid genomen wordt, is van groot belang voor het helingsproces in de periode erna: gaan we als vrienden uit elkaar? Dragen we misschien nog zorg voor de ander en vinden we het mooi als hij of zij goed terecht komt? Willen we elkaar in het vervolg niet meer zien, maar nog wel met een ritueel afscheid nemen?
Of, als we kinderen hebben… zetten wij ons volledig in om ons ouderschap opnieuw gestalte te geven? Zodat we beiden een goede band met hen behouden.

Imagotherapie bij scheiding

Als het besluit om te scheiden is gevallen en jullie dat in goed overleg willen doen, kan ik daar in de therapie behulpzaam mee zijn. Je kunt voor moeilijke keuzes komen te staan en iemand nodig hebben die de belangen van beide partners in het oog houdt. Een dialoog voeren in het bijzijn van een onafhankelijke derde kan de angst hanteerbaar maken en vertrouwen in de toekomst geven.
Het kan zelfs zijn dat het jullie, hoe definitief de verwijdering ook, weer even dicht bij elkaar brengt.

Kennismaken?

Denk je dat je behoefte hebt aan relatietherapie? Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek in mijn coachingspraktijk in Utrecht.

Meld je aan

Kijk ook naar:
• Verliefd
• Uit elkaar groeien
• Relatiecrisis
• Een zieke partner