Een zieke partner

Een chronische- of bedreigende ziekte als kanker raakt je in je fundament. Als patiënt, als partner. Je toekomstperspectief verandert en je relatie komt maar al te vaak onder druk te staan.

Als je chronisch ziek bent of je bent geconfronteerd met kanker, kunnen zowel jij als je partner diepe angst ervaren. Deze werkt door in een liefdesrelatie. De ziekte brengt veel stress teweeg en maakt dat vertrouwde rollen veranderen.
Ieder kampt met zijn eigen emoties en verlangt naar steun en begrip van de ander.

Impact van een zieke partner op de relatie

De verandering die de ziekte veroorzaakt, gaat gepaard met spanning en onzekerheid en kan de onderlinge communicatie bemoeilijken. Zo kun je intens verlangen naar steun en begrip van je partner. Ook kun je je naar je partner toe schuldig voelen omdat jij zo in de belangstelling staat.
Maar er zijn meer reacties die een goed contact in de weg staan: je kunt erg op jezelf gericht raken. Of het gevoel van eenzaamheid, dat je altijd al had in jullie relatie, wordt heviger.
Hierdoor belandt ieder op een eigen eilandje en kan er zelfs een machtsstrijd ontstaan. Het lukt dan vaak niet meer om de ander (en jezelf) te vinden. Terwijl jullie zo graag elkaars nabijheid zouden willen ervaren. De gevoelens voor elkaar zijn in een negatieve spiraal terecht gekomen. En je vraagt je af hoe de relatie weer in evenwicht komt.

Nieuwe kans

Relatiegesprekken op basis van de Imagodialoog maken het mogelijk om weer emotionele verbinding te vinden. En een nieuw toekomstperspectief.
De verschillen in beleving worden duidelijk: voor de een kan de impact die het ziekteproces heeft heel anders zijn dan voor de ander. Of de schijn bedriegt: iemand kan ongeïnteresseerd lijken, terwijl hij of zij juist heel verdrietig is.
En daarbij komt dat iedereen zich anders uit. Om zo te zeggen: zijn eigen liefdestaal heeft…

Lees ook het artikel ‘Zieke partner. Hoe verder met elkaar na de diagnose?’ op mijn blog.

Kennismaken?

Denk je dat je behoefte hebt aan relatietherapie? Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek in mijn coachingspraktijk in Utrecht.

Meld je aan

Kijk ook naar:
• Verliefd
• Uit elkaar groeien
• Relatiecrisis
• Scheiden