Hoe veilig is je comfortzone?

Geef vorm aan je diepe verlangen

Peter voelt zich niet gelukkig. Zijn relatie, zijn werk, het voelt vertrouwd, maar het maakt hem niet gelukkig, het kost hem zelfs energie. Hij kijkt achterom en denkt: “Hoe is dit toch zo gekomen?” Hij ontdekt dat hij vooral bekende situaties is aangegaan, de rest heeft hij laten liggen. Hij deed wat van hem werd verwacht, wat hem veilig leek. Peter wil graag leven in verbinding met zijn innerlijke wereld. Hij weet dat dit niet vanzelf gaat en dat het nodig is om het nu anders te doen, om uit zijn comfortzone te stappen, hoe eng hij dit ook vindt. Hiermee maakt hij de weg vrij naar een nieuw leven, in verbinding met zichzelf. Dit geeft hem ware veiligheid

Wie wil dit niet?

Ook voor mij is het een grote wens om te leven volgens mijn innerlijke wereld, om in verbinding te zijn met mijzelf en mijn omgeving en ik zie dat ook bij mensen die in mijn praktijk komen. Leven volgens je innerlijke wereld gaat niet vanzelf. Daarvoor is het nodig om dingen anders te gaan doen en om juist uit je comfortzone te stappen. Het kan heel onveilig voelen om uit je comfortzone te zijn, maar juist door dat te doen ontdek je dat je tot meer in staat bent dan je had gedacht. Je gaat je potentie en krachten ervaren. Je ontdekt hoezeer je in staat bent om richting te geven aan je leven.

Veiligheid versus comfortzone

Veiligheid en comfortzone worden vaak met elkaar verward. Het kan veilig voelen om in je comfortzone te leven, maar op den duur blijkt het vaak helemaal niet veilig te zijn. Ik noem dit een schijnveiligheid. In je comfortzone herhaal je patronen, zoals negatieve gedachtes hebben over jezelf, oordelen over de ander, jezelf wegcijferen, je dominant gedragen, je snel aangevallen voelen. Patronen die je hebt meegekregen, of je eigen hebt gemaakt omdat iedereen in je omgeving het zo doet, en die je blijft herhalen omdat het je vertrouwd is, maar die je niet altijd dienen.

Wat is comfortzone?

Comfortzone is de jou van oudsher bekende en daardoor vertrouwde staat van zijn op emotioneel en/of fysiek gebied. Wanneer je in je comfortzone zit handel je in bekende en vaste gedragingen, die angst-neutraal werken en een constant niveau van gewenste prestatie leveren. De gedragingen zijn bekend en risicomijdend en daardoor voelt het als veilig. Veiligheid verkregen uit de comfortzone is een ongegronde veiligheid, ofwel een schijnveiligheid. De bekendheid met dit gedrag is merendeels verkregen uit voorbeelden van de omgeving waarin je leeft en waarin je bent opgegroeid. Het zijn dezelfde gedragingen, emoties en gedachten als die van thuis meegekregen en herkenbaar zijn in je omgeving, maar daarom nog niet bij je hoeven te passen.

Wanneer is het een schijnveiligheid?

Het herhalen van een patroon, de herkenbaarheid en de voorspelbaarheid ervan, geven de schijn van veiligheid. Deze veiligheid is echter vaak maar een korte duur, waardoor het nodig is om het patroon te herhalen en te blijven herhalen zodat het je gerust kan blijven stellen. Het herhalen van een patroon, ofwel leven in je comfortzone, is vaak een onbewust proces, waardoor je geen invloed ervaart. Het patroon raakt ingesleten in je hersenen. Je kunt je voorstellen dat dit niet veel activiteit vraagt van je hersenen en dat de focus niet ligt op je innerlijke wereld.

Hoe veilig is de comfortzone voor jou? Op welke momenten ben je bewust van je gedachten, emoties en gedragingen? Lukt het je om in dit patroon je diepe verlangens vorm te geven?

Bijvoorbeeld Astrid leeft met de gedachte:

Ik ga uit van het ergste scenario dan kan het altijd meevallen en kan ik niet teleurgesteld raken. Ze verwacht dus dat er iets vervelends gebeurt waardoor haar gedachten en emoties in een stress raken, waar ze zich dan ook naar gaat gedragen. Zo gaat ze nooit lang van huis en zeker niet op vakantie, want er kan ingebroken worden.
Er kunnen twee dingen gebeuren voor Astrid: 1. Er gebeurt niets ernstigs. Ze heeft zich voor niets druk gemaakt, maar de stress zit in haar lichaam, wat invloed heeft op haar gezondheid. 2. Ze wordt bevestigd in haar gedachtepatroon, er wordt ingebroken. Het patroon raakt nog meer ingesleten, ze gaat nu helemaal de deur niet meer uit. Het feit dat ze het voor mogelijk had gehouden, maakte het voor haar niet makkelijker om met de inbraak om te gaan, in tegendeel. De veiligheid die haar patroon biedt, blijkt geen ware veiligheid te zijn.

We willen niet groter denken dan we voelen.
(Joe Dispenza)

Bewustzijn nodig om uit de cyclus te komen

Op het moment je uit je comfortzone wilt stappen omdat je aan je innerlijke stem gehoor wilt geven, wordt het moeilijk. Omdat je niet bewust bent van het oude patroon doe je voordat je het weet hetzelfde als altijd. Dit kun je een verslaving noemen. Dit is belangrijk om te weten. Want de manier om uit deze vicieuze cirkel te komen is bewustwording. Bewustzijn hebben over je gedachten, emoties en gedragingen die dit patroon vormen, biedt je de mogelijkheid om controle te hebben over je leven. Dan kan je het richting en vorm geven zoals je verlangens je aangeven. Dit biedt veiligheid, want je luistert immers naar je innerlijke stem.

Wanneer is veiligheid gegrond?

Meestal richt je je energie op je omgeving om door hen gehoord te worden, wat vaker niet dan wel gebeurt. Hoe zou het zijn als je je energie inzet om jezelf te horen? Dat biedt gegronde veiligheid. Veiligheid is gegrond als je te vertrouwen bent voor jezelf. Met andere woorden, als je trouw bent aan jezelf. Je staat in verbinding met je gevoel, samen met je verstand en je leeft ernaar, je geeft er gehoor aan. Dit kan resulteren in een ander gedrag dan je gewend bent of zoals je thuis geleerd hebt.

Bijvoorbeeld:

 • Je bent in een kleine gemeenschap van een dorp opgegroeid, je wilt graag meer input op het gebied van cultuur en andere leefwijzen, je gaat in een huis midden in de stad wonen.
 • Je hebt een negatief gedachtepatroon over jezelf waardoor je je niet durft te begeven tussen groepen mensen. Je gaat naar een vijfdaagse seminar in New York over jouw geliefde onderwerp en je plakt er nog een paar dagen achteraan om samen met enkele deelnemers na te praten en New York te verkennen.
 • De baan die je al jaren hebt bevalt je niet, je gaat solliciteren naar de functie waar je zo van droomt.
 • Het soort partners dat je hebt gehad wil je niet meer, je bent klaar voor een partner die op zielsniveau bij je aansluit. Bij het daten op internet omschrijf je duidelijk het gewenste profiel van je toekomstige partner.
 • Je bent gewend om te denken in goed en slecht en op deze manier je gelijk te halen. Je weet dat er een grotere waarheid is en je stelt je terughoudender op. Je oordeelt niet maar luistert naar de inhoud van wat er gezegd wordt en checkt eventueel of dat wat je hebt opgevangen klopt, dan pas reageer je.

Kiezen

Caroline deed na herstel van haar ziekte een reïntegratietraject. Ze was gewend om haar keuzes te maken na heel grondig onderzoek. Alle mogelijkheden werden op een rij gezet met hun voordelen en hun nadelen. Na lang wikken en wegen kwam ze zo tot een keuze. Ondanks dat dit proces haar veel tijd en energie kostte, wilde  ze deze manier niet loslaten, want het bood haar een gevoel van veiligheid. 
In het reïntegratietraject zat ze in de luxe positie dat ze uit verschillende nieuwe carrièremogelijkheden kon kiezen. Die kans wilde ze goed benutten, de keuze moest goed zijn dus werd de druk groot. Ze maakte haar lijstjes maar het enthousiasme waarmee ze begon ebde al gauw weg, het gaf haar niet het gewenste inzicht en ze raakte gefrustreerd. Ondanks alle informatie kon ze geen keuze maken en vond ze ook niet de veiligheid die ze zocht. Wat denk je dat haar hielp om uiteindelijk toch te kunnen kiezen wat haar ware veiligheid bood?

Uit de comfortzone

Het op voor haar bekende manier kiezen, door middel van lijstjes met ‘voors’ en ‘tegens’, levert frustratie, stress en stagnatie op. Stapt ze buiten haar comfortzone door eerst de functie te gaan ervaren, met behulp van bijvoorbeeld een snuffelstage, dan biedt dit haar meer informatie. Ze kan dan trouw zijn aan haar gevoel, samen met haar verstand. Ze kan daarnaast de vrijheid nemen om haar keuze iedere keer bij te stellen als dit voor haar beter voelt of past. Deze vrijheid, die onzeker voelt voor haar, wordt een ervaring die haar verrijkt. Haar vertrouwen zal groeien waardoor ze in staat zal zijn steeds makkelijker en sneller keuzes te maken die haar passen. Dit biedt ware veiligheid.

Soms overvalt het je

Niet altijd is het een bewuste keuze om uit je comfortzone te stappen. Soms zijn het omstandigheden die zorgen dat je ineens uit je comfortzone wordt geslingerd. Zoals bijvoorbeeld het verlies van een dierbaar iemand, verlies van je baan, je huis, je relatie of je gezondheid. In deze moeilijke omstandigheden zit de potentie om verrast te raken van de kracht die je in hebt. Zoals bij Anton: de gedachte zijn moeder te moeten missen was ondragelijk. Toen ze na een zwaar ziekbed stierf, was hij verrast over zijn krachten om met dit verdriet en verlies te kunnen omgaan.

Tips die je helpen om uit je comfortzone te stappen en te leven in verbinding met jezelf

 • Stel jezelf vragen als: Hoe groot is mijn behoefte aan verandering? Of hoe vervelend is het om door te gaan in mijn vaste gewoonte? Wat kost het me? Hoeveel last heb ik ervan? Welke nadelige gevolgen heeft het voor me?
  Door bij deze vragen stil te staan, word je je bewust van je onbewuste gedachte en de nadelen van je risicomijdend gedrag. Dit zal je helpen en motiveren om uit je comfortzone te stappen ook als er angst opkomt.
 • Zet vervolgens de intentie neer dat je uit de situatie wilt komen waar je ontevreden over bent. Doe dit door je intentie op te schrijven of uit te spreken.
 • Zeg iedere keer ‘stop’ tegen jezelf zodra je herkent dat je in je in je ongewenste patroon zit. Bijvoorbeeld je hebt een negatief gedachtepatroon, zodra je herkent dat je hier in zit roep je ‘stop’ naar jezelf. In het begin kan het bij periodes zijn dat je dit bijna ieder minuut doet. Houdt vol, je zult merken dat het de moeite waard is.
 • De kans is groot dat je in dit proces je angst gaat tegenkomen. Laat je door de angst niet terugschrikken. Logisch dat je bang bent, angst hoort erbij. Het is een reactie van je geest, wat laat zien dat het oude, ongewenste emoties aan het loslaten is. Laat het oordeel over de angst los, kijk of je de angst kunt laten zijn. Lees dit eerder geschreven artikel over angst om met je angst om te gaan.

Aan de andere kant van je pijn ligt je vrijheid. Aan de andere kant van je angst is een diepere liefde dan je ooit gekend hebt.
(Joe Dispenza)

 • Visualiseer voor jezelf de nieuwe situatie. Hoe ziet die er uit? Hoe ruikt het? Hoe voelt het? Welke emoties roept het bij je op? Doe dit regelmatig, bijvoorbeeld eenmaal per dag.
 • Beweeg stap voor stap. Het hoeft niet meteen groots maar het kan in kleine stappen die voor je passen zodat je kunt ervaren dat je angst ongegrond is. De angst zal vanzelf afnemen. Je vertrouwen zal gaan groeien. Je gaat ervaren dat je meer kunt dan je van te voren had gedacht. Je ervaart dat je invloed hebt op je leven.
 • Hoe vaker je uit je comfortzone stapt, hoe makkelijker het wordt. Je conditioneert je lichaam en je hersenen tot een nieuwe staat van zijn. Dit wordt nu je comfortzone.

Zeer succesvolle personen stappen routinematig buiten hun comfortzones om te bereiken wat zij willen.

Peter ontdekt de wereld buiten zijn comfortzone

Peter wilde niet meer iedere ochtend wakker worden met een rot gevoel in zijn buik. Hij is buiten zijn beperkingen gestapt en heeft de kettingen verbroken die hem gegijzeld hielden in oude overtuigingen en paradigma’s. Peter werkt nu in een voor hem geheel nieuwe en passende functie bij een bedrijf in Zwitserland. De fysieke afstand heeft er voor gezorgd dat er meer ruimte is in zijn relatie en er meer tijd is voor hemzelf. Zowel Peter en zijn partner zijn blij met de nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan.

Ervaar de waarachtige veiligheid

Je bent het waard om te leven in vrijheid. Om te ervaren dat je invloed kunt hebben op je leven. Dit biedt een in jezelf gegronde, echte veiligheid. Als je dit hebt ervaren wil je niet anders meer. Je gaat ervaren dat je dingen kunt die je nooit voor mogelijk had gehouden. Stap buiten je comfortzone en bevrijd je lichaam uit de oude geest en ervaar dat je tot meer in staat bent dan je bekende gewoonte. Leef volgens je innerlijke waarheid. Geef je leven zelf richting. Gun jezelf deze ervaring, volg je hart en ervaar een leven in gegronde veiligheid.

Ervaar je dit bij jezelf en wil je eraan werken? Persoonlijke begeleiding geeft inzicht, zelfvertrouwen en ontwikkeling.

Wil je kennismaken?

Maak dan nu een afspraak

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nadat ik je/jullie gegevens heb ontvangen,
neem ik zo snel mogelijk contact op.